iBVV.cz

Moderní návštěvníci jakýchkoliv akcí si žádají komfort a rychlý přísun informací. BVV je největší výstaviště v Česku a tomu musí odpovídat i jeho nástroje digitální prezentace. Začali jsme proto novou aplikací a postupně ji nechali vyrůst v jednotný systém s řadou funkcí jednotlivých platforem. 

Na počátku byla mobilní aplikace 

Výstaviště dříve vydávalo mobilní aplikace pro jednotlivé akce a veletrhy zvlášť. Jednalo se ale o nákladný a těžko udržovatelný koncept. V roce 2017 se na nás proto obrátili se zadáním mobilní appky, která všechny akce sjednotí. A tak jsme navrhli a do provozu uvedli informacemi nabitou aplikaci, jež si rychle získala oblibu:

  • zobrazuje cenu vstupenek, otevírací dobu i kde zaparkovat,
  • všichni v ní nachází každý stánek a nikdy se neztratí, můžou se nechat navigovat i na konkrétní místo,
  • zajišťuje dobrou orientaci v seznamu vystavovatelů, dovoluje si s nimi i sjednat schůzku a chatovat.

Obsahuje zkrátka všechny důležité klíčové parametry kterékoliv události. Před zahájením samotného vývoje jsme navrhli administrační prostředí, čemuž předcházela analýza stavu a struktury tehdejších systémů. Díky použití našeho DactylCMS jsme propojili všechny systémy BVV tak, aby z nich mohly mobilní aplikace získávat data, čímž jsme zároveň zajistili, aby aplikace fungovala offline.  

Poměrně technicky složité bylo skloubit požadavky na používání aplikace pod profilem vystavovatele. Bylo důležité, aby uživatel s tímto profilem mohl pozvat své kolegy k možnosti stát se také vystavovateli. Zároveň jsme zajistili, že jeden vystavovatel může být v této roli na více veletrzích a u různých vystavujících společností

Více platforem, jeden systém 

Spokojenost s mobilní aplikací vedla k tomu, že se na náš klient obrátil s dalším úkolem. Ten byl mnohem komplexnější a náročnější – spočíval v modernizaci systému s informacemi o veletrzích, vystavovatelích atd.ikatalog.bvv.cz. Záměrem bylo vytvořit komplexní systém sestávající z různých aplikací (mobilních i webových) propojený s informačními systémy klienta. 

Systém jsme postavili na již zmíněném  DactylCMS, který slouží jako backendové prostředí pro správu obsahu mobilní aplikace. Do něj jsme postupně implementovali veškerou funkčnost správy obsahu nového iKatalogu, který čerpá datové informace (o veletrzích) z interního systému BVV. 

Nejnovějším příspěvkem do systému je webový front-end sloužící pro vkládání a správu informací účastníků festivalu Life! Tato platforma dokáže na základě zadaného hesla identifikovat formulář, který se uživateli zobrazí a on do něj vloží potřebné údaje.

Prodej vstupenek promyšlený do posledního detailu 

Z řady funkcí systému chceme vypíchnout jednoduchý a efektivní nákupní proces, který jsme pro nový iKatalog navrhli. Samozřejmostí je přímý nákup vstupenek napojený na platební bránu klienta a jeho ERP.  Zjednodušený a uživatelsky optimalizovaný je pak další samostatný front-end – interní web určený pro prodej vstupenek doprovodného programu na místě konání veletrhu. Umožňuje rychlé odbavení zákazníků, včetně tisku zakoupených vstupenek, které registrovaný uživatel po zakoupení nalezne v mobilní aplikaci.

Vstupenky prodávané on-line i off-line je možné spravovat a dále organizovat v Dactyl CMS. Výhodou celého systému je, že zakoupené vstupenky na různých platformách zobrazujeme uživateli v jeho uživatelském účtu, který je jednotný napříč platformami.

Schéma všech zapojených prvků v komplexním systému

Vstupenky využívají technologii QR kódů, které klient validuje na místě skrze interní mobilní aplikaci navrženou pro tento účel. Díky optimalizovanému UX je proces velmi rychlý, efektivní a obsluha má k dispozici další relevantní informace o načtené vstupence, s níž je možné prostor dočasně opustit a na akci se opětovně vrátit.

,,Se společností Dactyl Group jsme řešili projekt vývoje nové mobilní aplikace pro sdílení informací o našich akcích včetně online služeb pro návštěvníky i vystavovatele. První funkční verzi byl dodavatel schopen vytvořit ve velmi krátkém čase. Vyhovuje nám způsob tvorby aplikace, kdy se nejdříve odsouhlasí detailní návrhy jednotlivých obrazovek a jejich logika. Ještě před samotným kódováním tedy víme, co přesně dostaneme.”
— Martin Kaspar, CIO, Veletrhy Brno, a.s.


V současné době systém stále rozvíjíme a doplňujeme o nové funkcionality jednotlivých platforem. Naším cílem je, aby byl stále funkční a přívětivý pro uživatele aplikací a webových rozhraní, ale i pro správce a administrátory. Důvěra klienta, který nám svěřuje další rozvoj projektu, je pro nás důkazem, že se to daří.

Hledáte parťáky, kteří se vám postarají o sjednocení stávajících systémů? Obraťte se na nás, víme si rady!